SCOT Notícia

22.12.2021Documents

Aterrant el debat, enlairant la mirada. Reflexions sobre la possible ampliació de l'aeroport

SCOT

Des de la Societat Catalana d' Ordenació del Territori hem volgut fer públic un document de reflexions al voltant de la possible ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona- El Prat.


Una proposta controvertida que ha fet emergir un evident desacord social sobre el que creiem cal reprendre el debat de la forma més transparent i democràtica possible. L’ajornament de la decisió d’ampliar l’aeroport anunciada al setembre de 2021 ens ofereix precisament una oportunitat immillorable per abordar algunes de les preguntes que no van plantejar-se degut a l’escanyament del calendari, als càlculs partidistes i, sobretot, a un marc de debat que només buscava respostes polaritzades i que constrenyia la discussió. El que volem és emplaçar a les administracions competents a construir nous marcs per dur a terme un debat col·lectiu, seriós, en profunditat i amb total disponibilitat d’informació. Un debat que enlairi la mirada i posi sobre la taula totes les qüestions en joc per poder fer emergir les oportunitats i els riscos d’una decisió que, entenem, té unes repercussions irreversibles pel futur del país. És precisament per això que hem plantejat una bateria de preguntes sobre quatre àmbits que afecten a l’ordenació del territori. Primerament, creiem que cal parlar de com encaixa la decisió d’ampliar el número de vols en el marc de l’emergència climàtica que hem de fer front de forma irrenunciable i que queden palès en els diferents compromisos i lleis climàtiques.


En segon lloc, creiem que hem de discutir sobre el cost d’oportunitat de l’ampliació de l’aeroport per fer front a l’estratègia per repensar el desenvolupament econòmic i social sota el paradigma del Nou Pacte Verd Europeu i també sobre els impactes derivats de l’augment de turistes previst amb l’ampliació. En tercer lloc, cal parlar de quins són els costos econòmics, socials i ecològics derivats de l’impacte ambiental de l’ampliació de l’aeroport i com es pretén garantir l’ecosistema de tot l’espai agrari i natural del Delta del Llobregat. I per últim, en quart lloc, creiem que la controvèrsia al voltant de l’aeroport ha de permetre obrir un debat sobre la priorització de les infraestructures necessàries al país per garantir amb èxit el seu futur i també fer-nos preguntes sobre la governança i les possibilitats de canvis en el finançament d’aquestes infraestructures. Confiem que aquestes aportacions siguin útils per seguir enriquint un debat que cal fer des del rigor i el coneixement. Podeu consultar el document sota l'imatge.